• หน้าแรก • ติดต่อ • ค้นหา
||
• กลุ่มงานนิติการ
หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่ง ประกาศ มาตรการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง COVID19

คำสั่งมอบอำนาจปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด

กฏหมาย

ระเบียบ กฎ

วินัย

ระเบียบเงินบำรุง

ตัวอย่างการกระผิดวินัย

แผนปฎิบัติการกลุ่มงานนิติการ

คดีเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์