• หน้าแรก • ติดต่อ • ค้นหา
||
• กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
หน้าหลัก
..
รับย้ายและรับโอนข้าราชการพ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คั
ตรวจสอบจำนวนข้าราชการที่ปฏ
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสม
ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัคร

เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พนักงานของกระทรวงสาธารณสุข(พกส.)

ลูกจ้างชั่วคราว

การเลื่อนขั้นเงินเดือน