||
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
ประกาศรับสมัครพยาบาล
[ดูทั้งหมด]
ข่าว สสจ.นครพนม
ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัคร
ระบบงานภายใน
COCKPIT 61
COCKPIT 62
COCKPIT 63
Datacenter
E-Letter
E-meeting
E-report
E-Sender
EMS
GIS
HDC
HDC-Service
i-Request
KM นครพนม
NCIC
Planfin_PCU
R8 Dashboard
SMS DashBoard
ขอใช้รถ
ข้อมูลกลางปี
ข้อมูลกลางปี (สำหรับเจ้าหน้าที่)
จองห้องประชุม
ประชาคมอาเซียน
ผลการประเมินยุทธศาสตร์
ผู้บริโภคร้องเรียน
ระบบติดตามพัฒนาการเด็ก
ระบบติดตามโครงการ
ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
ศูนย์บริการคุ้มครองผู้บริโภค
สถานประกอบการ อวล.
สถานะการส่ง 43 แฟ้มรายวัน
สาธารณสุขระหว่างประเทศ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
กลุ่มงาน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ควบคุมโรคติดต่อ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ทรัพยากรบุคคล
ทันตสาธารณสุข
นิติการ
บริหารทั่วไป
ประกันสุขภาพ
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัย
การเงิน
ตรวจสอบภายใน
พัสดุ
ระบาดวิทยาและโครงการพิเศษ
สุขภาพภาคประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
โรงพยาบาล
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม
กระทรวงสาธารณสุข
ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ
ข้อมูลสุขภาพ สนย.
Web Conference - VDO Conference
กองกลาง สป.มหาดไทย
HR4Health
HealthForTalk
ปฐมภูมิ4.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ถ.อภิบาลบัญชา อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4251-1410, 0-4251-2463 แฟกซ์ 0-4251-2463
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ 1,745,645 ครั้ง (ตั้งแต่วันที่ 09/07/2555) [+] [ วันนี้ 840 ครั้ง, เดือนนี้ 10,250 ครั้ง, ปีนี้ 216,370 ครั้ง ]